CENTRUM ISKRA

DAWNIEJ I DZIŚ

   TAK BYŁO            A TAK JEST       

Uroczyste otwarcie po remoncie budynku dawnego kina ISKRA w Pile