Zarząd Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „Art-Talent”

Prezes – Anna Pająk
Wiceprezes/ sekretarza- Iwona Brandenburger
Skarbnik- Magdalena Kosmatka