Informacje o zajęciach

Informujemy, że w pierwszym tygodniu roku szkolnego (02.09 – 06.09) zajęcia pozaszkolne odbywać się będą według planu zamieszczonego na stronie (plan może ulec zmianie)

Uczniowie zapisani na listę rezerwową proszeni są o kontakt indywidulany z nauczycielem w pierwszym tygodniu września.

Zajęcia wokalne z p. Iwoną Brandenburger w dniach 02.09-06.09 są odwołane