NABÓR 2023-2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023-2024

Nabór dla osób kontynuujących naukę w Młodzieżowym Domu Kultury, zaczynamy od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Dla osób nowych rozpoczynamy od 1 czerwca 2023 r.

Rekrutacja odbywać się będzie tylko elektronicznie

Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte, które odbędą się 19 maja 2023 od godz. 15.00 do godziny 18.00  (Piątek)

Jak wygląda nabór ?????

Oferta dla osób kontynuujących

Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych

  I. Wybrane zajęcia pozaszkolne


  II. Dane osobowe kandydata
  Adres zamieszkania:  III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych  FORM 2

   I. Wybrane zajęcia pozaszkolne


   II. Dane osobowe kandydata
   Adres zamieszkania:   III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych

   IV. Kryteria przyjęć

   (będą brane pod uwagę w przypadku więcej liczby chętnych osób niż miejsc w grupie)

   a) Kryteria ustawowe:


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak