NABÓR 2023-2024

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023-2024

Nabór dla osób kontynuujących naukę w Młodzieżowym Domu Kultury, zaczynamy od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Dla osób nowych rozpoczynamy od 1 czerwca 2023 r.

Rekrutacja odbywać się będzie tylko elektronicznie

Serdecznie zapraszamy na Drzwi otwarte, które odbędą się 19 maja 2023 od godz. 15.00 do godziny 18.00  (Piątek)

Jak wygląda nabór ?????

Oferta dla osób kontynuujących

Deklaracja o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych

  I. Wybrane zajęcia pozaszkolne


  II. Dane osobowe kandydata








  Adres zamieszkania:



  III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych







  Wniosek o przyjęcie nowego kandydata na zajęcia pozaszkolne

  Rekrutacja nowych osób do Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile rozpocznie się 1 czerwca 2023 r.

  Chcesz zapisać się na zajęcia, to zapisuj się.  Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wypełnić deklaracje woli i złożyć ją w sekretariacie ( jest to jedyny dokument w wersji papierowej, który jest niezbędny do potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach)[pobierz] .

  Wniosek o przyjęcie nowego kandydata na zajęcia pozaszkolne

   I. Wybrane zajęcia pozaszkolne


   II. Dane osobowe kandydata








   Adres zamieszkania:



   III. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych





   IV. Kryteria przyjęć

   (będą brane pod uwagę w przypadku więcej liczby chętnych osób niż miejsc w grupie)

   a) Kryteria ustawowe:


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak


   nietak





   Wykaz osób zakwalifikowanych na nowy rok szkolny 2023-24