Konkurs recytatorski pt. “Wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima i innych poetów w inscenizacji dziecięcej ” (15.12.2018 r.)

 

W sobotę, 15 grudnia 2018 r.  w Młodzieżowym Domu Kultury “ISKRA” w Pile odbył się

konkurs pt. „Wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i innych poetów w inscenizacji

dziecięcej’’.

Konkurs podzielony był na dwie kategorie: inscenizacje indywidualne oraz inscenizacje grupowe.

W inscenizacjach indywidualnych wzięło udział 23 uczestników.

Wyniki konkursu (inscenizacja indywidualna)

I miejsce Julia Kałmuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie,

II miejsce – Zofia Hoffman z Ośrodka Upowszechniania Kultury z Wysokiej,

III miejsceMaja Bielazik z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile.

Przyznane zostały także cztery wyróżnienia które otrzymali:

  • Weronika Bogdańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile,
  • Maja Górczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie,
  • Anastazja Brąszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile,
  • Jakub Lisiecki z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Pile,

W inscenizacjach grupowych wzięło udział 6 zespołów.

Wyniki konkursu (inscenizacja grupowa)

I miejscezespół ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Pile za inscenizację pt. “Na wczasach”.

Wyróżnienie otrzymała Grupa Teatralna “HAK” z Ośrodka Upowszechniania Kultury z Wysokiej.

Recytatorów oceniało jury w składzie: Małgorzata Dobrańska i Zuzanna Przeworska.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.

Opublikowano w Aktualności, Konkursy.