Pracownia plastyczna

PILSKA NOC MUZEÓW W MDK „ISKRA” I BWA (20 maja 2017 r.)

Dnia 20 maja 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się cykliczna impreza wystawiennicza „Noc Muzeów”. Tym razem głównym bohaterem wieczoru była pracownia rysunku i malarstwa kierowana przez artystę plastyka panią Martę Mrówkę Uczestnicy zaprezentowali szerszej publiczności 130 prac. Stworzyły je dzieci i młodzież w wieku 10-19 lat .”Młoda forma” tak zatytułowany przegląd łączył w sobie wernisaż oraz formę podsumowania całorocznej pracy uczniów z w/w pracowni. Czytaj dalej

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.
Wiek uczestników 7 – 15 lat.

nauczyciel: Małgorzata Biała

Głównym celem zajęć jest rozwój uzdolnień plastycznych oraz szerzenie wśród uczniów postawy utożsamiania się dziecka jako artysty.

Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy zajęć:

– pracują samodzielnie i kreatywnie

– uczą się różnorodnych technik plastycznych

– poznają podstawowe pojęcia plastyczne

– poszerzają umiejętność wnikliwej obserwacji

– wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię

– nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i wrażeń

– biorą udział w konkursach plastycznych

– zwiedzają bieżące wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych.

Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Wiek uczestników: 6-10 lat

Nauczyciel: Barbara Rudniewska

„Sprawne ręce” – na zajęciach dzieci między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych.

Zajęcia artystyczne „Kreatywne dzieci”

Wiek uczestników: 4-10 lat
Nauczyciel:  Ariana Latzke

“Kreatywne dzieci” są to zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne dziecka, pobudzające kreatywność, wyobraźnię , zdolności  sprawnościowe rąk.
Uczestnicy  tych zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak  akwarelowe, witrażowe,temperowe .
Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera pozwala już od najmłodszych lat rozwijać własną twórczość artystyczną.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY