Zajęcia stałe

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

men-kalendarz-roku-szkolnego-2017-2018


plan pracy_2017_2018 wersja na 28.03.2018 r..pdf

INFORMACJA

Uczniowie, którzy złożyli deklaracje i wnioski o przyjęcie na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w roku szkolnym 2017/2018 (tj. osoby kontynuujące zajęcia i nowe) proszone są o zgłaszanie się bezpośrednio do nauczycieli poszczególnych pracowni do 30 września 2017 r.

Potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach przez osoby niepełnoletnie muszą być dokonane przez rodzica .


OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice, informujemy, że zajęcia pozaszkolne w Młodzieżowym Domu Kultury ”ISKRA” rozpoczęły się z dniem 5 września 2017 r.. Rodziców dzieci niepełnoletnich, które zostały zapisane na zajęcia pozaszkolne prosi się o osobisty kontakt z nauczycielami podczas pierwszych zajęć. Celem jest ustalenie zasad uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz bezpieczeństwa w czasie dojścia i powrotu z zajęć.

Kandydaci pełnoletni osobiście ustalają zasady uczestnictwa w zajęciach.

Rozpoczęły się już zajęcia w pracowniach:

– plastycznych u: p. Barbary Rudniewskiej, p. Emilii Kamińskiej, p. Marty Mrówki, p. Lucyny Pach, p. Ariany Latzke

-pracowni muzycznej i pracowni teatralnej u: p. Iwony Brandenburger , p. Justyny Bramczewskiej, p. Marioli Kostrzewy

– pracowni tanecznej ( taniec towarzyski) u p. Elizy Sabik,

-zajęcia w klubie literackim „Pegazik” u p. Zuzanny Przeworskiej,

-zajęcia z akrobatyki sportowej u p. Barbary Rudniewskiej i p. Natalii Troczyńskiej

Ponadto informujemy, że:

Rozpoczęcie  pierwszych zajęć w pracowni plastycznej prowadzonej przez  Małgorzatę Białą odbędzie się w sobotę 16.09.2017 r.

  9:00 – 11:15 – I grupa – „Spotkania ze sztuką” –  zajęcia ukierunkowane na ogólny rozwój uzdolnień plastycznych.

11:15 – 13:30 – II grupa – „Pracownia rysunku i grafiki” – zajęcia ukierunkowane na wykonywanie prac rysunkowych oraz w technice monotypii i linorytu.

Rozpoczęcie pierwszych zajęć szachowych u Pana Andrzeja Ancuty nastąpi  19.09.2017 r. t.j. wtorek – 16:30-18:00 i czwartek- 16:30-18:00

Informacja dla grup tanecznych tańca współczesnego prowadzonych  przez Joannę Harendę :

-dla grupy ubiegłorocznej pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 19.09.2017 r.

– dla osób nowo zapisanych w czwartek 21.09.2017r.

Zajęcia z kółka krajoznawczo-turystycznego w roku szkolnym 2017-2018 zostają zawieszone ze względu na małe zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Nadal trwa rekrutacja na zajęcia z fotografii prowadzone przez p. Zbigniewa Sabika. Osoby zainteresowane proszone są o osobisty kontakt w czwartek 7.09.2017 r. w godzinach od 17.00-18.00.

Trwają również przesłuchania w pracowniach muzycznych i teatralnych od środy do piątku t.j. od 6.09.2017 r. do 8.09.2017 r. (od godziny 15.00-17.00)

Jeżeli ktoś chciałby jeszcze uczestniczyć w zajęciach to prosimy o indywidualny kontakt z wybranym nauczycielem.


Pracownia plastyczna

Zajęcia artystyczne „Kreatywne dzieci”

Są to zajęcia rozwijające umiejętności praktyczne dziecka, pobudzające kreatywność, wyobraźnię , zdolności  sprawnościowe rąk.  Uczestnicy  tych zajęć poznają różnorodne techniki plastyczne takie jak  akwarelowe, witrażowe,temperowe .
Ciekawa tematyka, różnorodna technika oraz miła atmosfera pozwala już od najmłodszych lat rozwijać własną twórczość artystyczną.
Zajęcia kierowane są do uczestników  w wieku 4-10 lat prowadzone przez Arianę Latzke

Zajęcia artystyczne „Sprawne ręce”

Na zajęciach dzieci  między innymi uczą się i doskonalą: wycinanie, wydzieranie, wyklejanie, odwzorowywanie, malowanie, tworzenie prac przestrzennych, wykorzystywanie różnorodnych materiałów, przyborów i przyrządów a także wzbogacają wyobraźnię i wiedzę o sztukach plastycznych.

Kierowane są do uczestników w wieku  6-10 lat, prowadzone są przez Barbara Rudniewską

Zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych

Głównym celem zajęć plastycznych prowadzonych przez Małgorzatę Białą jest rozwój uzdolnień plastycznych  oraz szerzenie wśród uczniów postawy utożsamiania się dziecka jako artysty. Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy zajęć:

  • pracują samodzielnie i kreatywnie
  • uczą się różnorodnych technik plastycznych
  • poznają podstawowe pojęcia plastyczne
  • poszerzają umiejętność wnikliwej obserwacji
  • wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię
  • nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i wrażeń
  • biorą udział w konkursach plastycznych
  • zwiedzają bieżące wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych.

Kierowane są do uczestników w wieku  10-15 lat.

Zajęcia plastyczne dla dzieci starszych

Zajęcia plastyczne dla młodzieży

Zajęcia z rysunku i malarstwa przygotowujące do egzaminów wstępnych na Uczelnie Artystyczne oraz Politechniczne (kierunek Architektura) i do liceów plastycznych

Uczniowie w pracowni Rysunku i Malarstwa pod kierunkiem p. Lucyny Pach zdobywają umiejętność wyrażania własnych odczuć, refleksji i poglądów w opracowanych tematach. Rozwijają wrażliwość ogólno- plastyczną a zatem zdolność obserwacji rzeczywistości, a także umiejętność interpretacji wyobraźni oraz umiejętność doboru środków, technik, dla których wykładnią może być zastana sytuacja (model lub martwa natura), wrażliwość na kolor, refleksje, także umiejętność interpretacji, analizy i syntezy badanej rzeczywistości oraz umiejętność przekazywania komunikatu o tej rzeczywistości środkami graficznymi. Rozwijają zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną i sprawność przekazu.

Zajęcia prowadzone są w grupach: Ukierunkowanych i Ogólnych.
GRUPY UKIERUNKOWANE: uczniowie są przygotowywani z rysunku i malarstwa do egzaminów wstępnych na Wyższe Uczelnie Artystyczne; Akademie Sztuk Pięknych na kierunek; Malarstwo, Grafika, Animacja, Architektura Wnętrz, Wzornictwo , Projektowane Ubioru, Konserwacja Dzieł Sztuki, itp.
GRUPY OGÓLNE: uczniowie, dla których malowanie i rysowanie jest pasją rozwijają swoją świadomość artystyczną. Uczą się różnych technik malarskich i rysunkowych.

Pracownia muzyczna

Zajęcia wokalne Studio Piosenki „Iskra”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży utalentowanej wokalnie  w różnym wieku, na których uczą się podstaw śpiewu. Poznają nowe piosenki. Biorą udział w przeglądach i konkursach wokalnych. Prowadzone są przez p. Iwonę Brandenburg.

Zajęcia nauki gry na instrumentach ( gitara, pianino, keyboard)

Pracownia muzyczna prowadzi zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych i gitarze.
1.Program nauczania gry na instrumentach klawiszowych kształci umiejętności czytania nut, grania utworów klasycznych i rozrywkowych, obsługi i programowania keyboardów.
2.Program nauczania gry na gitarze kształci umiejętności akompaniowania do piosenek, gry klasycznej, improwizacji, czytania nut oraz tabulatury gitarowej.
Zajęcia przeznaczone są dla początkujących i zaawansowanych, a odbywają się raz w tygodni,
Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości ucznia.
Uczestnicy zajęć prezentują zdobyte umiejętności na koncertach i konkursach, imprezach rodzinnych i szkolnych .
Swoje dokonania rejestrują w studio nagrań.  Nauczyciel prowadzący – Justyna Bramczewska

Pracownia taneczna

Zajęcia sportowego tańca towarzyskiego

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy tańca towarzyskiego. Mają możliwość przygotowania się do startu w turniejach tańca oraz zdobywania klas tanecznych. Prowadzone są przez p. Elizę Sabik.

Zajęcia z tańca współczesnego

Zajęcia, na których uczą się różnych form tanecznych takich  jak, np.: hip-hop, disco, funky, showdance, modern jazz, house, a nawet tańca ludowego i towarzyskiego; wykonywanych solo i w grupie.  Kierowane są do dzieci w wieku 6-10 lat. Prowadzone są przez p. Joannę Harędę .

UKS-MDK „ISKRA”

Klub Literacki

Zajęcia literackie Klub Literacki „Pegazik”

Klub Dziennikarski „Reporter”

Klub Literacki „Pegazik” działa od września 2003 roku przy Młodzieżowym Domu Kultury „ISKRA” w Pile. Patronuje mu Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol. Od samego początku prowadzi go poetka, dziennikarka, wydawca Zuzanna Przeworska, prezes Fundacji Literackiej im. A. Bartol.

„Pegazik” skutecznie wypełnia lukę w edukacji artystycznej, w tym literackiej młodych i najmłodszych twórców słowa z Piły i regionu.

Jest znanym w regionie miejscem, w którym każdy twórca, w tym ten najmłodszy, może przeżyć fascynującą przygodę ze słowem, przyjść z własnym utworem i uzyskać konsultacje literackie.

Zbieramy się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w środy, w godz. 16-19, w przytulnej przystani MDK, by bronić się przed nadmiarem codzienności i uwolnić się od poetyckiej samotności. Są wśród nas laureaci ogólnopolskich konkursów literackich, autorzy tomików i utworów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, pokonkursowych.

Różnimy się poetyką, widzeniem świata. Łączy nas pasja twórcza i rozmowa – dosłowność chwili. Tu, z dala od zgiełku świata, zdarzają się „proste dziwy” – powstają małe objawienia świata wyobraźni. Poezja zmienia świat naszych wewnętrznych przeżyć. Burzy pewne stereotypy odczuwania i wartościowania. Stajemy się lepsi. Przez wiersze, opowiadania…

Rozmawiamy o życiu i literaturze. Przy muzyce, na stole herbata. Tłumaczymy zwykłe zdarzenia na niezwykłe obrazy. Czytamy klasyków, a także swoje wiersze i opowiadania. Odkrywamy własny świat i nazywamy go własnym językiem. Podejmujemy próby poetyckiego samookreślenia się.

Te niepowtarzalne autorskie kreacje można odnaleźć na kartkach naszych antologii. Wydaliśmy cztery bardzo obszerne Antologie Młodych Twórców: „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach”; a w 2016 roku ukazała się kolejna nasza już piąta piękna książka – Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie”.

Zapraszamy do przygody ze słowem

Pracownia teatralna

Zajęcia teatralne

Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sztuki teatralnej i recytacji. Biorą udział w ćwiczeniach dykcyjnych, uczących poprawnej wymowy oraz zabawach rozśpiewujących i rozwijających aparat głosowy. Młodzi aktorzy rozwijają swoje umiejętności na scenie, uczą się „opowiadania ciałem” poprzez zabawy teatralne, animację lalek teatralnych i rekwizytów. Każda grupa teatralna poznaje kolejne etapy powstawania spektaklu i przygotowuje własne przedstawienie, które następnie prezentuje publiczności. Zajęcia prowadzone są przez p. Mariolę Kostrzewę , kierowane są do uczestników 8-15 lat

Recytacje

Ponadto dzieci poznają poezję , uczą się pięknej deklamacji i biorą udział w konkursach recytatorskich. Kierowane są do uczestników 8-15 lat. Zajęcia prowadzi p. Mariola Kostrzewa.

Akrobatyka sportowa

Zajęcia przeznaczone są dla  dzieci w wieku 6-12-lat.  Prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, akrobatyki sportowej oraz skoków na trampolinie. Zajęcia prowadzone są przez Barbarę Rudniewską i Natalię Troczyńską.

UKS-MDK „ISKRA”

Klub szachowy

Zajęcia organizowane są dla dzieci i młodzieży w różnym wieku.  W ramach zajęć uczestnicy doskonalą grę w szachy. Najlepsi  uczestniczą w turniejach szachowych.