Rada Rodziców 2017/2018

Przewodnicząca: Karina Grzesik

Zastępca przewodniczącej: Barbara Patelek

sekretarz/skarbnik: Magdalena Kosmatka

komisja rewizyjna: Andrzej Kowalewski, Anna Sienkiewicz, Renata Kaczmarek-Piasecka

Regulamin Rady Rodziców MDK ISKRA od kwietnia 2018

konto:

Numer rachunku 75 8944 0003 5501 5307 2000 0010

nazwisko i imię ucznia ………………………………………………….     pracownia ………………………………………..

kwota: ……………….  słownie kwota: ………………………………………………………………….