ZAKOŃCZENIE ROKU

W środę, 21 czerwca o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
W podsumowaniu artystycznego dorobku wzięło udział ponad 150 uczniów z połączonych pracowni plastycznych prowadzonych pod kierunkiem
p. Małgorzaty Białej i p. Emilii Kamińskiej jak i pracowni wokalnej p. Iwony Brandenburger.
Na sali panował uroczysty nastrój. Słowo mówione przeplatało się ze słowem śpiewanym.
Bogaty program artystyczny przyciągał uwagę zgromadzonych na sali gości. Czytaj dalej

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.

Zajęcia plastyczne „Spotkania ze sztuką”.
Wiek uczestników 7 – 15 lat.

nauczyciel: Małgorzata Biała

Głównym celem zajęć jest rozwój uzdolnień plastycznych oraz szerzenie wśród uczniów postawy utożsamiania się dziecka jako artysty.

Aby osiągnąć zamierzony cel uczestnicy zajęć:

– pracują samodzielnie i kreatywnie

– uczą się różnorodnych technik plastycznych

– poznają podstawowe pojęcia plastyczne

– poszerzają umiejętność wnikliwej obserwacji

– wykonują ćwiczenia pobudzające wyobraźnię

– nabywają umiejętność wyrażania swoich emocji i wrażeń

– biorą udział w konkursach plastycznych

– zwiedzają bieżące wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych.