Aktualności

Spotkanie konsultacyjne na temat oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019

W poniedziałek tj. 12 lutego br. w MDK ISKRA odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu pilskich przedsiębiorców, przedstawiciel Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – p. Ewa Dorna, Starosta Pilski – Eligiusz Komarowski, Etatowy Członek Zarządu – p. Przemysław Pochylski oraz wielu dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Podczas spotkania Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – p. Łucja Zielińska przedstawiła ofertę edukacyjną wszystkich szkół i placówek oświatowych Powiatu Pilskiego, a następnie prowadzący spotkanie dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile p. Piotr Halama zaprosił do dyskusji przedsiębiorców i dyrektorów szkół których zapytano o:

  1. Czy przedstawiona oferta edukacyjna jest wystarczająca / wyczerpująca, spełnia oczekiwania Państwa, czy odpowiada ona na potrzeby rynku pracy?
  2. Jakie nowe kierunki kształcenia / zawody zdaniem Państwa należałoby wprowadzić do oferty edukacyjnej szkół na rok szkolny 2018/2019?
  3. Jakie formy współpracy pomiędzy Partnerami Społecznymi a szkołami wydają się zdaniem Państwa najbardziej efektywne, mogą przynieść najwięcej wspólnych korzyści?
  4. W jaki sposób mogą Państwo pomóc w promocji kształcenia zawodowego?

W załączeniu szczegółowy wykaz terminów „Drzwi otwartych” szkół i placówek Powiatu Pilskiego.

XII edycja Dnia Ochrony Danych Osobowych

Z okazji XII edycji „Dnia Ochrony Danych Osobowych” Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury „Iskra” w Pile w dniu 29 stycznia br. zorganizował spotkanie dla uczniów, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego.

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Jarosław Feliński.

Głównymi prelegentami były przedstawicielki Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych: Beata Lewandowska oraz Violetta Dąbrowska, która odczytała list prezesa SIODO do uczestników spotkania.

List otwarty Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do uczestników spotkania, które odbywało się w ramach VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” odczytała dyrektor ZSE w Pile Magdalena Michalska.

W sali widowiskowej odbyła się prelekcja dla młodzieży i pedagogów szkolnych na temat „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci”, którą przygotowała Beata Lewandowska. Następnie odbył się quiz z nagrodami dla uczniów, w formie elektronicznej, dotyczący ochrony danych osobowych w życiu codziennym.

W tym samym czasie – w sali konferencyjnej – miały miejsce prelekcje „Zbiory danych osobowych w JST według RODO – studium przypadku”  Violetty Dąbrowskiej i „RODO – podejście procesowe”  Beaty Lewandowskiej dla dyrektorów, pedagogów i zaproszonych gości dotyczące najnowszych zmian i regulacji w ochronie danych.

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje na temat podstawowych zasad ochrony danych osobowych  będą pomocne w podejmowaniu różnorodnych działań.

List z SIODO             List z GIODO

 

Złote Pióra czekają! Sprawdź się! Nie pisz do szuflady! Do 10 lutego 2018 roku przyślij nam swoje wiersze i opowiadania!

Zapraszamy do przygody z literaturą!

Trwa XV Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro” pod hasłem „Od magii świata do magii słowa”,organizowany przez Klub Literacki „Pegazik” Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile wraz z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile.  Konkursowi patronują Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol i Wydawnictwo Media Zet.

Konkurs adresowany jest młodych twórców słowa ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów z Piły i regionu pilskiego. Hasłem konkursu jest „Od magii świata do magii słowa” – w magii słowa możesz wyrazi swoją wrażliwość, wyobraźnię i fantazję twórczą. Masz wiele możliwości i dużo do powiedzenia. Tematyka konkursu jest dowolna. Czekamy na utwory liryczne, refleksyjne i koniecznie własne.

Przygotuj swoje utwory w trzech egzemplarzach: zestaw od 3 do 5 wierszy lub prozę (do 5 stron maszynopisu) – może to być: opowiadanie, bajka, pamiętnik, reportaż literacki, esej, scenariusz sztuki teatralnej;  możesz zgłosić do konkursu zarówno poezję jak i prozę. Podpisz je imieniem i nazwiskiem, podaj swój wiek, adres prywatny i nazwę szkoły i wyślij pod adresem: Młodzieżowy Dom Kultury „Iskra” , ul. Okrzei 9, 64-920 Piła, z dopiskiem na kopercie XV Regionalny Konkurs Literacki. Termin nadsyłania prac upływa 10 lutego 2018 roku. Dołącz wypełnioną kartę uczestnika konkursu – jest dostępna w zakładce: Przeglądy, konkursy.

Na laureatów czekają „Złote Pióra” i cenne wydawnictwa, w tym Nowa Antologia Poezji i Prozy „Zderzenie” oraz antologie „Iskry i błyski”, „Skrzydlate marzenia”, „Najwyższy czas”, „Z głową w chmurach” z twórczością autorów związanych z Klubem Literackim „Pegazik” MDK „Iskra” w Pile. Nagrodę Specjalną za indywidualność twórczą przyzna Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol.

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z koncertem literacko-muzycznym odbędzie się w marcu 2018 r.